Denna sida är uppdaterad 2021-06-19 av Anders Persson.

Är uppgifterna de senaste? Om inte uppdatera nu.  Klicka här för att se vidon "Uppdatera Hemsidor"    OBS! Videon har ljud. Slå på högtalarna.


OBS! Föreningens årsmötesdokumentation 2021 hanteras p.g.a. Covid-19 i år "per korrespondens".

Av samma skäl genomförs själva årsmötet i år "digitalt" måndagen 2021-05-17 då styrelsen också sammanträder.

Ordförandes meddelande med kallelse, med röstningsmöjlighet om beslut vid årsmötet, är stadgeenligt utskickad till medlemmarna två veckor innan årsmötet måndagen 2021-05-17. Innan dess har föreningens medlemmar möjlighet att, fram till och med torsdag 2021-05-13, lämna synpunkter till föreningens ordförande enligt nedan.

Kontaktuppgifter till föreningens ordförande:

Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Telefon: 0768 - 78 56 86
E-post: bjorn.magnusson_staaf[AT]kultur.lu.seAktuellt status för dokumentationen inför årsmötet.

  • Kallelse - Klar
  • Dagordning - Klar
  • Verksamhetsberättelse 2020/2021 - Dokumentetet 2 nedan är under utarbetande.
  • Revisionsberättelse - Klar
  • Resultaträkning - Klar
  • Balansräkning - Klar
  • Valberedningens förslag - Se dokument 1 nedan sidan 2 punkt 8 - 11.
  • Årsmötesprotokoll 2021 - Dokumentetet 5 nedan slutredigeras först på årsmötet 2021-05-17.

Digitalt tillgängliga dokument (1, 2,3, 4 och 5) redovisas nedan för kännedom, eventuella frågor och kommentarer.Dokument 1. Se medelandet (sid 1) med kallelsen (sid 2) som PDF - Klicka här

Årsmöte 2021-05-14 - Meddelande (sid 1)

Årsmöte 2021-05-14 - Kallelse (sid 2)Dokument 2. Se verksamhetsberättelsen som PDF - Klicka här

Årsmöte 2021-05-14 - VerksamhetsberättelseDokument 3. Se revisionsberättelsen 2021-03-10 som PDF - Klicka här

Årsmöte 2021-05-14 - RevisionsberättelseDokument 4. Se resultaträkning och balansräkning som PDF - Klicka här

Årsmöte 2021-05-14 - Resultat- och balansräkningDokument 5. Se årsmötesprotokollet som PDF - Klicka här