Bli medlem - Medlemsförmåner och medlemsskap

Denna sida är uppdaterad 2021-08-31 av Anders PerssonLadda hem och visa/skriv ut broschyr i pdf-format Klicka här

Medlemskap kostar 250 kr. / år och erhålles genom att sätta in beloppet på postgiro:
24 68 31 - 2 , De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening.

Glöm inte att på blanketten ange;
 1. Namn
 2. Postadress 1
 3. Postadress 2 (Lägenhetsnummer etc.)
 4. Postnummer
 5. Postort
 6. Nation
 7. Eventuell E-postadress (Används för meddelanden från föreningen.)
 8. Eventuell Telefon- och/eller Mobil-nummer (Används för meddelanden från föreningen.)
Förutom samvaro och kontakter inom en mycket trevlig förening så har du också såsom medlem i
"De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening" fyra speciella förmåner:

 1. Fyra nummer om året av Tidskriften Ale - Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge.
  Varje nummer innehåller ett antal populärvetenskapliga artiklar med utgångspunkt i de tre landskapens historia.

 2. Vid föreningens årsmöte presenteras intressanta aspekter på landskapens historia av en inbjuden forskare.

 3. Varje höst genomförs en heldagsexkursion till någon del av regionen. Guider är alltid någon av områdets främsta experter.

 4. Möjlighet att förvärva äldre årgångar av Ale.