Aktuella artiklar

Denna sida är uppdaterad 2021-10-22 av Anders Persson


NORMALNUMMER Detta nummer av Ale utges med stöd av Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse, Lund  
Ale 2021:1    
Författare Titlar Sidor
Lars Larsson, Professor emeritus, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Från horn till sten - från sten till horn - Ett hornföremål med märklig form och ornamentik från en 9000-årig boplats i mellersta Skåne 001-010
Tony Björk* & Matthijs O.A. Vos**, * Fil.lic., arkeolog, Sydsvensk Arkeologi AB & ** fil.mag. arkeoosteolog Skebbas rör på Lister - En gammal undersökning i nytt ljus 011-029
John H. Lind, Dr. phil., tidl. forskningslektor ved Center for Middelalderstudier, Syddansk Universitet Døbefonten i Lyngsjö, Ærkebiskop Eskil og Thomas Becket-kulten i Danmark  030-042
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titel Sidor
Lena Alebo, Museichef på Österlens museum, för bokens redaktion Boken om Simrishamn 900 år (2021 ISBN 9789187439698) 043-044

NORMALNUMMER    
Ale 2020:4    
Författare Titlar Sidor
Jes Wienberg, Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet Medeltidsstaden Lund - i skuggan av domkyrkan 001-018
Malin Håkansson och Per-Olof Forslund, Fria forskare i historia, Kristianstad Huvudgårdar i Villands härad och deras ägare 019-035
Tyra Ericson, Arkeolog och projektledare vid Arkeologerna, Lund Arkeologi på Linderödsåsen 036-041
Jes Wienberg, Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet Lyngsjö och de gyllene altarna 042-047
Karin Gustavsson, Fil.dr i etnologi, arkivchef Folklivsarkivet, Lund Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar - mer än 100 år av insamling av folkminnen 048-050
Gert Jeppsson, Redaktör för Ale Rättelse:
I föregående nummer av Ale, 2020: 2-3, råkade tyvärr ett textbortfall inträffa på sidan 44. Efter bilden i högerspalten skall texten ha följande lydelse:
...bedöma anfallsmålets styrka att han till och med själv stupar? När vi ser på fynden från de arkeologiska undersökningarna får vi en del upplysningar om det dramatiska händelseförloppet. Pilspetsar från armborst har påträffats över hela anläggningen, till ett antal av 199 stycken (not 35). Ytterligare armborstpilspetsar har framkommit vid utgrävningarna på 1990-talet och den samlade mängden är över 200 fynd. Koncentrationer av projektiler finns kring salsbyggnaden och porttornet, men också vid utanverket. Harneskplåtar, delar av stridshandskar och ringbrynjefragment, upptar sammanlagt 382 poster i fyndkatalogen (not 36) och närstridsvapen som svärd, dolkar och spjutspetsar har påträffats i ett homogent...
 051-051

NORMALNUMMER Detta nummer av Ale är utgivet med stöd av från Ebbe Kocks stiftelse, Lunds Universitet  
Ale 2020:2-3    
Författare Titlar Sidor
Elisabeth Reuterswärd, Fil.dr i historia Mord, blod och mirakel. Dopfunten i Lyngsjö 001-013
Sten Skansjö, Professor em. Lund Kyrkbyn Lyngsjö under medeltiden: när guldet blev till sand 014-036
Anders Reisnert, F.d. stadsantikvarie, Malmö Belägringen av Lindholmen under andra hansekriget 1368-1369 037-047
Per Ingesman, Professor i kirkehistorie, Aarhus universitet Ægte og sminkede regnskaber: En underslæbsaffære ved ærkesædet 1519-1522 048-061
Lars Berggren, Professor em. i historia, Lunds universitet August Schmitz och Furulund: några aspekter på ett patriarkalt förhållningssätt 062-072
Sven Scheiderbauer, Flygvapenhistoriker och flygmuseichef, Ängelholm Det Skånska Flygvapnet 073-083
Lars Jönsson och Torbjörn Brorsson, Fil.lic. i historisk arkeologi vid Lunds universitet resp. Dr. rer Nat. i arkeologi vid universitetet i Kiel Kungalevet Arvalund och Lilla och Stora Köpinge: maktstrukturer i Nedraby-Köpingeområdet i södra Skåne 084-104

NORMALNUMMER    
Ale 2020:1    
Författare Titlar Sidor
Kenth Hansen, Doktorand i historisk arkeologi vid Lunds universitet 1500-talets Lund ur ett nytt perspektiv 001-021
Lars Larsson, Professor emeritus, Inst. för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Mer än 40 år, tre försök och ett nästan helt 2800-årigt kvinnohuvud 022-025
Asger Wienberg, Studerande vid Historiska institutionen, Lunds universitet Allmogens kultur betraktad genom bomärken - Exemplet Väby i Blekinge 026-036
Bertil Wulff, Fristående forskare, Stockholm/Torekov Tullcontrolleuren Christopher Barfoth 037-056

TEMANUMMER - MILITÄRHISTORIA     
Ale 2019:4    
Författare Titlar Sidor
Kennet Stark, Kulturmiljöspecialist Trafikverket Slaget vid Lund år 1676 - En nyfunnen grav i det danska härlägret 001-007
Roland Persson, Fil. doktor i historia, f.d. landsarkivarie i Vadstena Logistikens betydelse för den svenska armén inför slaget vid Lund 1676 008-017
Leif Mårtensson, Museichef, Skåne - och artillerihistoriker, f.d. artilleriregementschef Ultima Ratio Regum, kungars yttersta argument - Om det skånska artilleriets historia och dess uppgång och fall 018-034
Göran Larsson, F.d. museichef Kronprinsens husarregemente och Jonas Åkessons tavla 035-039
Emil Sjörup under medverkan av Gert Jeppsson, F.d. överstelöjtnant, Ystad respektive ALE:s redaktör, Lund Skånska dragonregementet i Ystad och konstnären Oscar Matthiesen och hans monumentalmålning "Skaanska Dragonofficerer rider i bad" 040-051

TEMANUMMER - HALLAND Detta nummer av Ale är utgivet med stöd av från Ebbe Kocks stiftelse, Lunds Universitet  
Ale 2019:2-3    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson, ALE:s redaktör Förord 001
Pablo Wiking-Faria, Fil.dr i historia, f.d. 1:e antikvarie vid Hallands kulturshistoriska museum, Varberg Sagan om ringen - Fynd i Halland av unik medeltida guldring med trollformel 002-004
Anders Håkansson, Fil.dr, Kulturmiljö Halland Kungalev och trelleborgshus - Om maktens nätverk i Halland under tidig medeltid 005-029
Kenth Hansen, Doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Medeltidshuset vid Stora Torg i Halmstad 030-044
Daniel Borgman, utvecklare för kulturarv på Region Halland Slaget vid Halmstad 1676 - Några taktiska reflektioner 045-059
Stina Tegnhed, arkeolog, Kulturmiljö Halland Arkeologiska lämningar efter 1600-talets slagfält i Halland - Undersökningar av slagfälten i Genevad 1657 och Fyllebro 1676 060-072
Jens Lerbom, Universitetslektor, Högskolan i Halmstad Monumentala manifestationer - Minnesproduktion kring slaget vid Fyllebro 1828-2018 073-081
Arne Andersson och Pär Lindblad, Projektgruppen Ettarps glasbruk Ettarps glasbruk i Halland 1743-1755 i nytt ljus 082-093
Björn Molin, F.d. landshövding och statsråd, Haverdal Wilhelm Bennet och Lars Arnell - Två profiler i den halländska landshövdingelängden 094-098
Catharina Svala, Docent i lantbruksvetenskap, Laholm Hushållningssällskapet i 1800-talets Halland - Ideer - initiativ - handling 099-111
Linus Lundberg, Fil.kand., Laholm Biografverksamheten i Laholms stad 1897-1939 112-124

NORMALNUMMER    
Ale 2019:1   
Författare Titlar Sidor
Björn Magnuson Staaf, Ordf. i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och Gert Jeppsson, ALE:s redaktör Erik Cintio in memoriam 001-002
Gert Jeppsson, F.d. universitetslektor i historia samt redaktör för ALE, Lund Mordet i klostret - Ett medeltida mord i Gråbrödraklostret i Ystad med bäring på svensk rikshistoria 003-021
Leif Johansson(1.), Sven-Olle R Olsson (2.), Sven Rosborn (3.) och Tomas Naeraa (4.)
1.) Professor em, Geologiska institutionen, Lund.
2.) Fil. dr, läkemedelsforskare em, Lund.
3.) Fil. lic. , forskningsschef, Pilemedia, Malmö.
4.) Fil.dr, Geologiska institutionen, Lund.
 Runstenen i Tullstorp - En studie i Geologi och historia 022-031
Jimmy Juhlin Alftberg, 1:e antikvarie Blekinge museum, Karlskrona En ventiansk dukat hittad i Elleholm 032
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Sten Skansjö, professor em, Lund Vägar mot Lund - En antolog om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Red. Maria Cinthio & Anders Ödman med bidrag av Lone Mogensen och Ulf Sivhed. Lund: Historiska Media 2018. 033-034
Gert Jeppsson, ALE:s redaktör, Lund Några tidiga skånska läkare utanför Lund och Malmö av Anders Björklund och Berndt Ehinger (Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2017). 035-036

NORMALNUMMER Detta nummer av Ale är utgivet med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund  
Ale 2018:4    
Författare Titlar Sidor
Andreas Manhag, Antikvarie, Historiska museet vid Lunds universitet Adam van Dürens kungliga porträttgalleri - En omtolkning av fyra, år 1524 skulpterade, porträtt i Lunds domkyrkas norra tvärskepp 001-008
Anders Persson, f.d. länsarkivarie i Halland, Lund "Stalloxens jul" på Krageholms slott år 1730 - Kort om stalloxar i Skåne 009-013
Karin Lundqvist, Arkeolog, fil.lic., Eslöv Glas- och bärnstenspärlorna från ESS-gravfältet. Notis: Beläget i staden Lund i Lunds kommun. 014-025
Annika Knarrström, Arkeologerna, Lund Arkeologi på en fit i Falsterbo 026-040

TEMANUMMER - BLEKINGE Detta nummer av Ale är utgivet med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund  
Ale 2018:2-3    
Författare Titlar Sidor
Gert Jepsson, ALE:s redaktör Förord 001
Jimmy Juhlin Alftberg, 1:e antikvarie, Blekinge museum Elleholmsprojektet 002-018
Leif Gustafsson, ingenjör, Malmö Arbetarkooperativ eller socialt experiment? - Elleholms hovgård, 1923-1925. Notis: Artikeln är en avkortad och omarbetad version av en D-uppsats som författaren lade fram i historia på Högskolan Kristianstad 2015. 019-033
Roland Persson, Fil. dr. historia, fd landsarkivarie, Vadstena Trupptransporten från Karlshamn till Pernau hösten år 1700 och förspelet till denna 034-040
Ingrid Gustin, Arkeolog, institutioen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Öppenskär - En hemlighetsfull ö i Blekinges östra skärgård. Notis: Ett varmt tack till Ebbe Kocks stiftelse som beviljat medel till arbetet med denna artikel. 041-052
Katarina Olsson, Fil. dr naturgeografi, Karlskrona En östblekingsk trelleborg? 053-065
Nadja Filipsen och Rebecka Tidfält Braun, Asarum och Malmö Ekens historiska utbredning och kvalitet i Lösen socken, Blekinge - En studie utifrån ekinventeringsprotokoll från år 1819 och 1832. Notis: Artikel är baserad på en kandidatuppsats skriven vid Landskapsvetarprogrammet på Högskolan i Kristianstad våren 2018 066-083
Harry R:son Svensson, Fil. dr historia, Karlskrona Örlogsstaden Karlskronas judiska historia - Entreprenörfamiljen Philip/Ruben 084-096
Mikael Henriksson och Mats Anglert, 1:e antikvarie, Blekinge Museum, Karlskrona respektive arkeolog, Arkeologerna, Lund Karlskrona - Tidigmodern urbanisering och stadens kritpipefabrik 097-102
Harry R:son Svensson, Fil. dr historia, Karlskrona Parkanläggningen på Kungsholms fort i Karlskrona 103-114
Leifh Stenholm, Fil. dr medeltidsarkeologi / historisk arkeologi, rådgivare och strategisk antikvarie, Kulturdoktorn AB, Karlskrona "Kyrkan i centrum och centrum i kyrkan" - Om kulturarv, kyrkorummets funktion, renovering och ombyggnad med fokus på Fredrikskyrkan i Karlskrona 115-123

NORMALNUMMER Detta nummer av Ale är utgivet med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund  
Ale 2018:1    
Författare Titlar Sidor
Jes Wienberg, Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet Runstenshögen i Lund - Ett bortglömt minnesmärke 01-09
Jens Vellev, universitetslektor Aarhus universitet, Danmark och hedersdoktorer 2016 vid Humanistiska fakulteten, Lunds universitet  Ett industrianlæg og en votivsten på Hven fra renæssancen - Om Tycho Brahes papirmølle 10-25
Torbjörn Ahlström och Caroline Arcini, Professor vid institutioen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet respektive osteolog vid Arkeologerna, Statens Historiska Museum, Lund Skelett vittnar om föhistorisk mobilitet och migration - Gamla frågor, nya metoder 26-34
Fredrik Tersmeden Winstrups betydelse för Lunds universitets tillkomst - En omstridd fråga 35-44

TEMANUMMER - JUDARNA I MALMÖ Detta nummer av Ale är utgivet med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund  
Ale 2017:4    
Författare Titlar Sidor
Arne Järtelius, redaktör, Malmö Judarna i Malmö - Religion, tradition och integration: Judar och andra Malmöbor 1911-1932. Med introduktion av ALE:s redaktör Gert Jeppsson.   Hela artikeln finns nu också som ett sökbart multimediaregister med kopplade text-filer (PDF) och ljud-filer (MP3)  för varje avsnitt. Klicka här! 01-36

NORMALNUMMER    
Ale 2017:3    
Författare Titlar Sidor
Sten Skansjö - Professor em., Lund Macklean på Svaneholm - Enskiftespionjär och upplysningsman 01-12
Sverker Oredsson - Professor em., Lunds universitet Johan Thyrén - Legendarisk lundaprofessor och rektor 13-17
Johan A. Lundin - Professor i historia vid Malmö högskola Hedbergsaffären - En berättelse om spritsmuggling i mellankrigstidens Skåne 18-26
Af Jens Vellev - Lektor em. vid Aarhus universitet Tycho Brahes målevogn på Hven 27-34
Aktuellt om antikvariskt  
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson - Redaktör för ALE Lunds domkapitels jordeböcker (presentation av "Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650" utgivna och kommenterade av Göte Paulsson & Sten Skansjö - Lund 2017) 35-36

NORMALNUMMER    
Ale 2017:2    
Författare Titlar Sidor
Linus Sollin och Kerstin Maretinsdotter - Fil.mag. arkivpedagog på Malmö Stadsarkiv resp. fildr.h.c., arkivarie Änglar - Historien bakom en sommarkollektion från Malmö Mekaniska Tricotfabrik 01-08
Lars Larsson, F.d. professor för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Ett mäkligt, mer än 7500 årigt hornföremål 09-16
Gertie Eriksson, Arkeolog på Kulturen i Lund och forskarstuderande vid Lunds universitet Vid foten av jätten Finn - Nya arkeologiska fynd i domkyrkans krypta 17-26
Björn Forsberg, Med, dr. Vejbystrand Tankar kring en källa 27-30
Aktuellt om antikvariskt  
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson - Redaktör för ALE Peder Winstrup - Historier kring en 1600-talsmumie 31-32

NORMALNUMMER    
Ale 2017:1    
Författare Titlar Sidor
Björn Molin, f.d. landshövding och statsråd, Haverdal Prästsonen som blev miljonär 01-09
Roland Persson, Fil. dr, f.d. landsarkivarie, Vadstena Då Ystad var centralpunkt i rikets styrelse - Från december 1715 till februari 1716 10-20
Frank Orton, Jur.dr hc., Vellinge Skånska kontakter med Ukraina i början av 1700-talet - Mazepas kyrksilver 21-26
Björn Magnusson Staaf, Univ.lektor vid Inst. för kulturvetenskap, Lunds universitet Att skriva skånsk historia - Reflektioner efter läsning av Gunnar Wetterbergs Skånes Historia del 1 27-30
Aktuellt om antikvariskt  
Författare Titlar Sidor
Sten Skansjö, Professor em. i historia Jubileumsbok om Lunds universitets historia under 350 år 31-32

TEMANUMMER - LUNDS UNIVERSITET 350 ÅR   
Ale 2016:4    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson, Redaktör för ALE Lunds Universitet 350 år 01
Göran Larsson, Fd museichef, Malmö Kungshuset / Lundagårdshuset 02-09
Gert Jeppsson, Fd. universitetslektor Redaktör för ALE Lundagårdshusets ruinering under svensk-danska kriget 1644 - 1645 10-14
Per Lagerås, Docent i agrarhistoria, paleoekologi, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Från trädgård till grav - Växterna i biskop Peder Winstrups kista 15-28
Sten Skansjö, professor em., Lund Lunds universitet och domkapitelgodsen 29-38
Aktuellt om antikvariskt  
Författare Titlar Sidor
Bodil E.B. Persson, Fil. dr Biskopen och korståget 1206 - Om krig, kolonisation och Guds man i Norden - Jonathan Lindström Norstedts, Stockholm 2015 39-40

NORMALNUMMER    
Ale 2016:3    
Författare Titlar Sidor
Henning Bender, Mag. art, tidigare stadsarkivarie i Aalborg, direktör för Det danske Udvandrararkiv och universitetscensor i historia, Nexö
Översättning till svenska av Birgit Bender
 Utomueropeisk utvandring från de skånska landsdelarna via Köpenhamn åren 1874-1910. Del 2 01-23
Magnus Andersson, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Stenåldersbebyggelse utanför Lund - på ESS-området 24-34
Håkan Aspeborg, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Järnåldersgårdar på ESS-området 35-42
Anna Broström & Ola Magnell, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Forntidens jordbruk under framtidens teknologi 43-48

NORMALNUMMER    
Ale 2016:2    
Författare Titlar Sidor
Elisabeth Reuterswärd Professor Birgitta Odén-Dunér in memoriam 01
Af Jens Vellev, Fil. der, universitetslektor Aarhus Universitet Tycho Brahes liv, død og efterliv 02-17
Av Ola Svensson, Fil. dr, Högskolan i Halmstad Rön om rätt och rum. Tingsplatser och rättskretsar ur ett ortnamnsperspektiv 18-31
Solveig Fagerlund, Fil. dr i historia, Helsingborg En upptäckt av ett " falskt och oriktigt " saltmått i Helsingborg 32-35

NORMALNUMMER    
Ale 2016:1    
Författare Titlar Sidor
Kerstin Arcadius, Fil. dr. Malmö Harald Olsson - Skånes förste landsantikvarie - Nedslag i Skånes hembygdsförbunds historia 1937-1961 01-14
Björn Magnusson Staaf, Univ.lektor vid Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet Sydvästskånskt vägnät, transisthmiska rutter och överregional kommunikation 15-25
Annika Knarrström, Arkeologerna (Lund), Statens historiska museer Barsebäck, ett rövarnäste utanför allmänna vägen 26-35
Thomas Linderoth, Fil. kand., arkeolog. Sydsvensk Arkeologi AB, Kristianstad och Malmö En kustnära pionjärbosättning med bronsgjutning från yngre bronsålder/förromersk järnålder vid Yngsjö 36-40

NORMALNUMMER    
Ale 2015:4    
Författare Titlar Sidor
Henning Bender, Mag. art., tidigare stadsarkivarie i Aalborg, ledere för Det danske Udvandrerarkiv och universitetscensor i historia. Nexö Utomueropeisk utvandring frå,n de skånska landsdelarna via Köpenhamn åren 1852-1873. Del 1 01-20
Adam Bolander och Bengt Söderberg, Fil mag., Statens historiska museer, Lund resp. Fil. dr. Statens historiska museer, Lund Boplats, tingsplats, härad. Om nyupptäkt bebyggelse vid Lilla Harrie 21-36
Aktuellt om antikvariskt  
Författare Titlar Sidor
Mikael Henriksson, 1:e antikvarie, Blekinge museum En medeltida "galjonsfigur" från Blekinge 37-38
Sten Skansjö, Professor em. i historia Monumentalt om Skånes kyrkor 39-40

NORMALNUMMER    
Ale 2015:3    
Författare Titlar Sidor
Lars Larsson, Professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet Guld till gudarna 01-09
Anders Ödman, Docent, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet Ulf Jarl, Kunt den Store och Kävllinge bro 10-23
Jens Vellev, Lektor vid Aarhus universitet Knutstorp i Skåne - Tycho Brahes salg af hovedgården 24-39

NORMALNUMMER    
Ale 2015:2    
Författare Titlar Sidor
Av Åsa Klintborg Ahlklo, Forskare vid SLU LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Alnarp Med Macklean i trädgården 17-29
Katharina Jeschke Henriksson, Landskapsarkitekt vid WSP, Ronneby Trädgården och parken vid Johannishus slott i Blekinge 30-40

NORMALNUMMER    
Ale 2015:1    
Författare Titlar Sidor
Sten Vedi, Ph.D., f.d. univ.lektor - Under medverkan av Gert Jeppsson, red. för Ale Henrik Ramel till Bäckaskog som Polonius och Danmark som skådeplats i Hamlet 01-13
Bertil Helgesson, Fil.dr, Sydsvensk arkeologi, Kristianstad Enslingen i Biskopskällaren- några bidrag till Ivös historia 14-26
Elisabeth Reuterswärd, 1:e arkivarie fil.dr Månglerskor, nipperhandlerskor och klädmäklare 1846-1865 27-39
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson, Redaktör för Ale Höganäs - kulturhistoriskt aktivt 40

NORMALNUMMER    
Ale 2014:4    
Författare Titlar Sidor
Hadar Emanuelsson, Prof. em., Lunds universitet Ny syn på tidiga bilder av gamla skånska städer 01-06
Claes Wahlöö, f.d. stadsantikvarie, Lund Kan Hogenbergs lundabild vara spegelvänd? 07
Tor Flensmarck, jur. kand.,författare Vä Vä bys Arvebok 08-17
Thomas Björkander, fil.mag. i historia, Lund Sociala relationer vid Andrarums Alunbruk, 1758-1787 18-30
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Mats Riddersporre, Kulturmiljödirektör, Länsstyrelsen Skåne Gillhög restaurerad - igen 31-32

TEMANUMMER - NU VAR DET 1914  
Ale 2014:3    
Författare Titlar Sidor
Göran Larsson, museichef, Malmö nuseer Baltiska utställningen och Trekungamötet i Malmö 1914 01-13
Barbro Henriksson, SLU, Alnarp Alnarps lantbruksmuseums bakgrund och historia 14-19
Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Några skånska företag under första världskriget 20-30
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Tyra Ericson, arkeolog, UV Syd, Lund Nytt om järnåldern i östra Blekinge 31-32

TEMANUMMER - JUBILEUMSNUMMER  
Ale 2014:2    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson, universitetslektor, red. för ALE Kristianstad jubilerar 01
Gert Jeppsson, universitetslektor, red. för ALE Kristianstad - Hammar - Övedskloster: Det ojämlika mageskiftet 1614 02-16
Leif Mårtensson, historiker, museichef och fd chef för Wendes artilleriregmente Kriget mot Napoleon hösten 1813 ur ett Kristianstadsperspektiv 17-28
Ingemar Ottosson, biträdande professor i historia, Högskolan Kristianstad De första intrycken: Resenärer i Kristianstad 1760-1840 29-42
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Ola Svensson, forskningsarkivarie på DAL, doktorand - Bengt Söderberg, fil. dr, arkeolog, ordf. i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening - Sven Jensén, ordf. i Skånes Hembygdsförbund - Sten Skansjö, prof. i historia med inriktning mot skånsk bebyggelse- och landskapshistoria Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund hotat - Myndigheten Institutet för språk och folkminnen (ISOF) förskingrar kunskap och kulturarv 43-44

NORMALNUMMER    
Ale 2014:1    
Författare Titlar Sidor
Magnus Mårtensson, Konservator vid Riksantikvarieämbetet, Visby RTI-metoden - ny fototeknik för dokumentation av kulturföremål 01-07
Jan O. Matsson, Professor em. vid Lunds universitet, inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap Käpinge vall, ett litet kulturarv 08-13
Påvel Nicklasson, Docent i förhistorisk arkeologi, Lunds universitet Antikvariska uppgifter i Sven Nilssons resejournal från Halland 1814 14-21
Ulf Jakobsson, Docent / universitetslektor, enheten för medicinens historia, Lunds universitet Folkhälsa och sjukvård på den skånska landsbygden i slutet av 1800-talet: effekter av industrialiseringen 22-31
Linda Fagerström, Fil. dr, konstvetare Glasmålarna i Brunnby  32-43

NORMALNUMMER    
Ale 2013:4    
Författare Titlar Sidor
Martin Ericsson, Doktorand i historia, Lunds universitet Det första kända svenska exemplet på myndighetsåtgärder  mot "tattare" i en urban miljö 1913-1920 01-11
Nicolo Dell'Unto, Ing-Marie Nilsson och Jes Wienberg, Bitr. lektor, digital arkeologi; Lunds universitet; Fil. dr, arkeolog, Sydsvensk Arkeologi AB och Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet Förhallen i Dalby som dopkapell - en digital rekonstruktion 12-23
Anne Calie, Fil. dr, Riksantikvarieämbetet UV Syd En atropomorf träfigur från yngre bronsålder vid Lindängen i Malmö 24-44

NORMALNUMMER    
Ale 2013:3    
Författare Titlar Sidor
Mats Dahlbom, civilingenjör, Falkenberg Fredsförhandlingarna i Knäred 1612-1613 01-14
Steffen Heiberg, Fhv. Forskningschef ved Fredriksborgsmuseet, forfatter, Sorø Christian IV og freden i Knærød 15-29
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
redaktören för ALE Gert Jeppsson Minnet av freden i Knäred 1613 högtidlighållet i Laholm 30
styrelseledamoten Bengt Söderberg, Riksantikvarieämbetet UV Syd En dös vida Ales stenar 31-32

NORMALNUMMER    
Ale 2013:2    
Författare Titlar Sidor
Christer Nilsson, historiker och författare, Helsingborg Återfallsfebern på Sveaborg och i Karlskrona 1788-1790 01-07
Kristian Brink, Fil.dr.och arkeolog, Sydsvensk Arkeologi AB, Kristianstad & Thomas Linderoth, fil. kand och arkeolog, Malmö En inhägnad gård från romersk järnålder 08-12
Karin Gustavsson, doktorand, Etnologiska avd., inst. för kulturvetenskap, Lunds universitet Den dansk-skånska gården som forskningsproblem 13-24
Leif Gerward, docent emeritus i fysik vid Danmarks Tekniska Universitet, Lyngby Enskiftet i Järrrestad 1801-1810
Ett spänningsfält mellan byalaget, godset och militären
 24-36

NORMALNUMMER    
Ale 2013:1    
Författare Titlar Sidor
Per Stobaeus, Fil. dr, teol. kand., forskare vid Lunds universitetsbibliotek Lund på latin 01-17
Margareta Strömbom, Fil. dr, Ferney-Voltaire, Frankrike Bexells talande stenar 18-34
Nils Lewan, Docent i kulturgeografi, Lund Aktuella kartjubiléer 35-39
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Av redaktören för ALE Gert Jeppsson Lunds historia - staden omlandet. En presentation av sista nyutkomna delen av Lunds stads historia. 40

NORMALNUMMER    
Ale 2012:4    
Författare Titlar Sidor
Lars Larsson och Bengt Söderberg, Professor Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet resp. Fil. dr. Riksantikvarieämbetet UV Syd Lund Bland mordbrännare och flygande smeder - En sekvens av hallbyggnader i Uppåkra 01-15
Torsten Hannrup, Fil. mag., Klippan En karpuppköpares vedermöder i Helsingborg påsken 1764 - Källpublikation ur Bjersgårds arkiv 16-25
Ulf Danell, Arkeolog, Österlens museum, Simrishamn Tolkningar av några runinskrifter i Hardeberga och Simrishamns kyrkor samt Hardebergas ägare under medeltiden 26-40

NORMALNUMMER    
Ale 2012:3    
Författare Titlar Sidor
Henning Bender, Mag. art., tidligere direktør for det danske Udvandrerarkiv, stadsarkivar i Aalborg og direktør for Bornholms forskningscenter (CRT) i Nexø Indvandringen til Bornholm fra de skånske landsdele og Småland 1850-1920 - Den "glemte indvandring" og internettet 01-25
Av arkeolog Hanna Dahlström & arkeolog Therese Ohlsson Åtta gårdar i Hyllie - mötet mellan bönder och fräse i en skånsk by under senmedeltiden. Del 2, forts. från Ale 2012:2 26-40

NORMALNUMMER    
Ale 2012:2    
Författare Titlar Sidor
fil. dr. Kerstin Arcadius Vallens slott - byggnad som minne 01-10
arkeolog Hanna Dahlström & arkeolog Therese Ohlsson Åtta gårdar i Hyllie - mötet mellan bönder och fräse i en skånsk by under senmedeltiden. Del 1. 11-26
Af Claus M. Smidt, Seniorforsker, København Danske arkitekters virke i Skåne i 18000tallet - især med henblik på herregårdsbyggeriet 27-36

NORMALNUMMER    
Ale 2012:1    
Författare Titlar Sidor
Lars-Erik Skjutare, VD Sparbanken Öresund Carl Adolph Agardh och Lunds Sparbank 01-12
Sten Skansjö, Anders Ohlsson, Johan Wallin och Henrik Svensson Färlöv och Färlövsholm: medeltida huvudgårdsmiljöer i Helgeådalen, inledande observationer  13-22
cand. mag. Manfred Schimmelpfennig, Oslo Å velge side: Madvig-epitafium i Hällryd kirke i Blekinge: Forsøg på en preliminær tekstanalyse av en 1600-tals minnetavle 23-39
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
redaktören för ALE Gert Jeppsson Höganäs har få sin stadshistoria 40

TEMANUMMER - 50 ÅRS UTGIVNING 1961-2011    
Ale 2011:4    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppson, redaktör för ALE ALE 50 år 01-05
Edmund Gabrielsson, f.d. genraldirektör, Stockholm Ola Månsson - affären - Nåra anteckningar kring en bondeledares fall 06-24
Lars Larsson och Leif Brost, professor, arkeologiska institutionen, Lund resp. bärnstenssmidare, Kämpinge Uppspolad forntid - Strandfynd av människor och deras redskap på Måkläppen 25-31
Lars Jönsson och Torbjörn Brorsson, fil. lic. i historisk arkeologi vid Lunds universitet resp. fil. dr. i arkeologi vid universitetet i Kiel Vä under vikingatid och tidig medeltid 32-52
Anna Maria Göransson (postum utgåva), fil. dr., Lund Gert van Groningen - Danmarks förste store stenmästare under renässansen 53-73
Jens Lerbom, fil. dr., Högskolan i Halmstad Från Halland till Själland - några funderingar kring en förteckning över in- och utresande i Helsingborg 1693 74-78
Katarina Olsson, fil. dr. i naturgeografi, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona Längs Lyckebyån i östra Blekinge under olika epoker 79-97
Mats Pettersson, etnolog, f.d. ekonomichef, Kristianstad Folkliga aktioner mot oönskade personer i Skåne vid 1800-talets slut 98-112

NORMALNUMMER    
Ale 2011:3    
Författare Titlar Sidor
Marianne Jeppsson REGISTER 2001 - 2010 01-63
Gert Jepsson, redaktör för ALE Förord  03
Marianne Jeppsson, Lund Inledning 05-06
Marianne Jeppsson, Lund Författar- och artikelregister 07-24
Marianne Jeppsson, Lund Ortnamsnregister 25-63

NORMALNUMMER    
Ale 2011:2    
Författare Titlar Sidor
Jimmy Juhlin Alftberg, Byggnadsantikvarie vid Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Aosehus: Skandinaviens äldsta stenborg? 01-09
Stefan Persson, Fil. dr, historiker, Lund Det marginaliserade ståndet? Bondeprotester i Skånelandskapen och Danmark under 1600-talets första del 10-30
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Ingela Jacobsson, Museichef Trelleborgs Museum Snyggt, fräscht, modernt och roligt! - Trelleborgs nya museum 31-32

NORMALNUMMER    
Ale 2011:1    
Författare Titlar Sidor
Elisabeth Reuterswärd In memoriam Anna Christina Ulfsparre 01-03
Elisabeth Reuterswärd
Fil dr, Lund
 Förvisad, bannlyst, försvarslös - en lång historia i korta drag 02-10
Ebbe Nyborg
Redaktør Danmarks Kirker, København
 De gulbrune kirker - Om brugen af Helsingborg-sandsten i Nordsjællands romanske kirkebyggeri 11-22
Lennart Bondesson och Tobias Bondesson
Läkare respektive ekonom samt medlemmar av Gribskov Helsingør Amatørarkæoligiske Forening i samarbete med Gilleleje Museum
 En "knappologisk" kommentar med skånska anknytningar till Englands terrorbombning av Köpenhamn 1807 23-30
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Bengt Söderberg
Riksantikvarieämbetet UV Syd
Odlarevägen 5, Lund
 Undersökt: byar under järnålder och historisk tid 31-32

NORMALNUMMER    
Ale 2010:4    
Författare Titlar Sidor
Pablo Wiking-Faria, Fil.dr, 1:e antikvarie vid Länsmuseet Varberg Modern forskning daterar Bockstensmannen till 1300-talets mitt 01-03
Caroline Ranby, Fil.mag., byggnadsantikvarie Väsby kyrka och patronatsskapets betydelse för byggnadshistorien 04-18
Peter Skoglund och Mats Dahlbom, Fil.dr, Sydsvensk Arkeologi AB, Malmö resp. civing., Falkenberg ’It stort Torn oc Huse omkring’ - nya perspektiv på riksborgen Falkenberg 19-36
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Solveig Fagerlund, fil.dr Helsingborgs historia Del VIII:1 - Landsbygden 37-39

NORMALNUMMER    
Ale 2010:3    
Författare Titlar Sidor
Gunnar Ståhl (Postum utgåva), Överingenjör, doktorand vid Stockholms universitet Utrikesresandet 1720-1750 - En undersökning med fokus på resor mellan Ystad och Pommern 01-18
Anna-Brita Lövgren, Docent i historia, f.d. landsarkivarie, Lund Pass inom riket? Javisst! 19-33
Ingemar Ottosson, Docent i historia, Högskolan Kristianstad Skånelänningar i Fjärran Östern Resenärer i österled från 1700-tal till 1900-tal 34-43

NORMALNUMMER    
Ale 2010:2    
Författare Titlar Sidor
Av Georg Welin, Ämneslärare, Billinge Kungarnas Dalby och biskop Egino 01-23
Jojan Vadenbring, fil.dr Mogens Swave och snapphanarna 24-40

NORMALNUMMER    
Ale 2010:1    
Författare Titlar Sidor
Owe Wennerholm, Tekniker och författare, Fjärås, forlag.carse@gmail.com Datering av Bockstensfyndet 01-12
Fredrik Persson, Fil.dr, Hist. inst., Lund I nationernas skugga? Skånes plats i dansk och svensk historieforskning 13-26
Nils Lewan, Docent i kulturgeografi , Lund Mer om historiska kartor 27-30
Aktuellt om arkivaliskt    
Författare Titlar Sidor
Suzanne Sandberg Arrendatorer på torp i norra Skåne och Blekinge på 1940-talet 31-32

NORMALNUMMER    
Ale 2009:4    
Författare Titlar Sidor
Magnus Andersson, fil.dr, arkeolog och Björn Nilsson, fil.mag., arkeolog Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund Döserygg och Skegriedösarna - Megalitgravar på Söderslätt i ny belysning 01-15
Harald Anderson, Almedan 8B, Karlskrona Heliga Kors och S:t Laurentius kyrkor i Ronneby 16-19
Ola Magnell, Osteolog, Inst. för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Den urbana borgen och den lantliga staden - djurhållning och kost i det medeltida Sölvesborg 20-24
Anna Maria Göransson, Fil.dr, konsthistoriker, Lund Dopfunten i Malmö S:t Petri kyrka och Jörgen Steenhugger 25-32

NORMALNUMMER    
Ale 2009:3    
Författare Titlar Sidor
Elisabeth Reuterswärd, Anna Christina Ulfsparre, Sten Skansjö och Gert Jeppsson Jan Dahlin - in memoriam 01-02
Jan Dahlin (Postum utgåva), Landsarkivarie, Lund Carl Christopher Schnell. Fältskären i Lund som räddade den unge Linné (Med efterskrift av Bengt I Lindskog och engelsk sammanfattning av Elisabeth Reuterswärd.) 03-18
Lars Wolff, Arkitekt Knut den Stores strider i Skandinavien 1025-1026 19-36

NORMALNUMMER    
Ale 2009:2    
Författare Titlar Sidor
Eric Rasmusson, Fil.dr h.c., Halmstad Halländsk jorddrott med talande stenar 01-05
Margareta Strömbom, Schweiz Bålastugan i Varberg -detförsta K-märkta huset i Halland 06-17
Tobias Karlsson, Fil.dr vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet Vinstdelningssystemet vid Kropps stenkolsgruva 1889-1894 18-23
Margareta Weidhagen-Hallerdt, Fil.lic., medeltidsarkcolog En nyupptäckt ringborg i Helsingborg? 24-36

NORMALNUMMER    
Ale 2009:1    
Författare Titlar Sidor
Karl Gustav Andersson, Lund Den medeltida allmänningsskogen i södra Albo 01-07
Johan Andersson Fil.mag., Lomma Adeln i Skåne och frågan om avläggandet av trohetsed till Sveriges kung och krona under våren 1658 08-23
Annika Knarrström, Arkeolog Grisavad, Rosts täppa och Carl Jonassons Arkeologi på torp i Skåne och Blekinge 24-36

NORMALNUMMER    
Ale 2008:4    
Författare Titlar Sidor
Harald Gustafsson, Professor, historiska inst., Lunds universitet Skånes statsbyte 1658 - Vad har det att säga om Sverige och Europa? 01-24
Sven Larsson, Fil.dr, lektor, Falkenberg Adeln i Halland efter Brömsebrofreden 06-26
Jens Lerbom, Fil.dr, Högskolan i Halmstad Massavrättningen vid Kristianopel 1677 och något om problemen med övergångstidens historieskrivning 25-32

TEMANUMMER - HISTORISKA KARTOR    
Ale 2008:3    
Författare Titlar Sidor
Lars Bröms, Lantmätare, Lantmäteriet i Skåne Kartans år 2008 01-02
Björn Dal, Fil.dr, kulturarvschef vid univ.bibl. i Lund Kartbilder 03-06
Björn Gäfvert, Fil.dr, fd chef för Krigsarkivets kartavdelning, Stockholm Den första svenska karteringen av Skånelandskapen 07-12
Gert Jeppsson, Universitetslektor, redaktör för Ale, Lund Kort om ’kort’ (kartor) i Det Kongelige Bibliotek 13-14
Torsten Nilson, Lektor, Lund Buhrmans Skånekartor 1684 15-19
Petra Nyberg, Arkivarie vid Landsarkivet i Lund Landsarkivets kartsamling 20-26
Tomas Germundsson, Docent, Kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet Kartan och landskapets moderna historia - några skånska exempel 27-35
Henrik Svensson, Universitetslektor i geografi, Högskolan Kristianstad Bördighet i bymarker - en analys i GIS av natur och kultur i lantmäterihandlingarna 36-49
Nils Lewan, Docent i kulturgeografi, Lund Gränser i vår tillvaro 50-51
 Titelsida ur Atlas Novus utgiven av George Mathæus Seutter (1678-1757) i Augsburg (färgtryck) 52

NORMALNUMMER    
Ale 2008:2    
Författare Titlar Sidor
Lars Einarsson, Marinarkeolog, Kalmar läns museum Ett skeppsvrak i Ronneby skärgård 01-15
Ebbe Nyborg, Redaktør, Danmarks Kirker, Nationalmuseet, København Anders Sunesens helligtrekongersgruppe og en baltisk madonnatype 16-26
Marie Olsson, Arkeolog vid Wallin kulturlandskap och arkeologi Stormansgården i Rebbelberga - Ett storslaget långhus från äldre förromersk järnålder 27-32

NORMALNUMMER    
Ale 2008:1    
Författare Titlar Sidor
Caroline Arcini och Bengt Jacobsson, Arkeologer vid RAÄ UV SYD i Lund Vikingarna från Vannhög 01-14
Stefan Persson, Fil.dr historiker, Lund Bönder, gränsbygd och stat. Östdanska gränsbönder i förhandling med kungamakten 15-34
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Erika Rosengren Kilian Stobaeus kuriosakabinett 35-36

NORMALNUMMER    
Ale 2007:4    
Författare Titlar Sidor
Jan Dahlin och Annika Tergius, Landsarkivarie och arkivarie vid Landsarkivet, Lund Lagmannen Carl Hallenborg och hans kommentarer till Linnés Skånska resa 1749 01-14
Tony Björk, Arkeolog, Regionmuseet Kristianstad Skånskt järn på järnåldern. Exemplet Bromölla 15-28
Lennart Carlie, Fil.dr, arkeolog, Kulturmiljö Halland Gårdar, hus och avfallshantering under järnåldern 29-36

NORMALNUMMER    
Ale 2007:3    
Författare Titlar Sidor
Sten Skansjö, Docent vid Högskolan Kristianstad Örkelljunga 1307 - borg, bygd och brödrastrider 01-16
Mats Olsson, Univ.lektor vid Ekonomisk-historiska inst., Lunds universitet Skatt på jord i Skåne 1660-1900 17-27
Aktuellt om arkivaliskt    
Författare Titlar Sidor
Bengt Danielson Ett storverk från 1651 om jordbrukare i Skåne, Blekinge och på Bornholm äntligen i tryck 28-31

NORMALNUMMER    
Ale 2007:2    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson, Universitetslektor, redaktör för Ale, Lund Det småskaliga kriget - Från krigsutbrottet i Skåne 1644 01-03
Håkan Svensson, Arkeolog, Lund Slagfältsarkeologi 04-16
Evert Persson, Överste/PA, Sjöbo Slaget vid Borst 1644 17-22
Bo Knarrström m.fl., Slagfaltsarkeologiteam, UV SYD Undersökningsrapport från Borst 1644 - Skånska bönder mot svenskt kavalleri 23-26
Gert Jeppsson, Universitetslektor, redaktör för Ale, Lund I spåren av Horns krig - Ödeläggelsen i Skåne efter kriget 1644-1645. Exemplet Färs härad 27-32

NORMALNUMMER    
Ale 2007:1    
Författare Titlar Sidor
Annika Knarrström, Arkeolog Bronsgjutning i Lund i äldre historisk tid 01-16
Fredrik Wachtmeister, ekonomisk historiska institutionen, Lunds universitet Landsbygdens egnahem i Malmöhus län 1905-1940 - En studie av markförsäljning till fastigheter som beviljades egnahemslån 17-36

TEMANUMMER - BORNHOLMS LÖSEN    
Ale 2006:4    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson, redaktör för Ale, universitetslektor, Lund Bornholms lösen - Vederlagsgodset i Skåne och Danmark på 1660-talet 01-40

NORMALNUMMER    
Ale 2006:3    
Författare Titlar Sidor
Annette Frölich, Speciallæge i gynekologi og obstetrik, magister i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet, Charlottenlund, Danmark Forhistoriens skåninge helede frænder sår. Ny tolkning af artefakter fra Uppåkra 01-09
Jerry Rosengren, Lunds Universitets Historiska Museum (LUHM) Läkekonstens Uppåkra 10-20
Jan Dahlin, Landsarkivel i Lund Kancelliets Brevbøger - från det forna Östdanmarks horisont 11-25
Gert Jeppsson, Universitetslektor, redaktör för Ale, Lund Skånelitteratur - ett axplock 26-31

NORMALNUMMER    
Ale 2006:2    
Författare Titlar Sidor
Kenth Hansen, Civilekonom, Lund Skånska fideikommiss, II (forts. från Ale 1/2006)
Studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800
 01-17
Bodil Persson, Leg. läk., fil. dr, Historiska institutionen, Lunds universitet Provinsialläkararkiv 18-21
Magnus Olofsson, Doktorand vid Historiska institutionen, Lunds universitet och Mats Olsson, Docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet Enskiftesbonde under krigshot? Myten om Svaneholm och "utsrkivningarna" 1788 22-30
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppson En återfunnen och återbördad kulturskatt - Om de återfunna orgiginalteckningarna av Ferdinand Richter till Gustaf Ljunggrens arbete Skånska Herrgårdar. 31-32

NORMALNUMMER    
Ale 2006:1    
Författare Titlar Sidor
Lars Larsson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet  Till ära för människor och gudar! Ett trätempel från Uppåkra 01-11
Kenth Hansen, Civilekonom, Lund Skånska fideikommiss, I
Studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800
 12-36

NORMALNUMMER    
Ale 2005:4    
Författare Titlar Sidor
Göran Olsson, Studievägledare, Tegelladan 1:14, 274 91 Skurup Hunnestadsmonumentet - Ett fornminne på tusenåsresa 01-20
Eva Helen Ulvros, Docent och universitetslektor vid historiska institutionen, Lunds universitet Dansmästarna vid Lunds universitet 21-34
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Gert Jeppsson, redaktör för Ale Han skrev ständigt - En presentation av boken med samma namn om ALE:s mångårige styrelseledamot m.m. intendenten för Österlens museum i Simrishamn fil.lic. Gustav Åbergs författarskap, liv och verksamhet. 35-36

NORMALNUMMER    
Ale 2005:3    
Författare Titlar Sidor
Mikael Henriksson, Antikvarie vid Blekinge Museum, Karlskrona Maskbilden från Västra Vång - ett sensationellt järnåldersfynd från Blekinge 01-03
Karl Bergman, Universitetslektor i historia vid Blekinge Tekniska Högskola Ett "buller" i Blekinge - protesterna mot utskrivning av båtsmän till Stora nordiska kriget 04-17
Elisabeth Reuterswärd, Fil.dr, 1:e arkivarie Det svenska mottagandet 1945 av flyktingar från koncentrationsläger 18-26
Bob G. Lind, Fristående forskare i ämnet arkeoastronomi, Malmö Ales stenar som forntida solkalendarium 27-33
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Ulf Danell, Fil.kand., arkeolog Sigvard Grubbes dryckesbägare från Lund 34-36

NORMALNUMMER    
Ale 2005:2    
Författare Titlar Sidor
J. I. Ronny Larsson, Professor, Lund Mäster Andreas i Ilstorp 01-09
Bengt I. Lindskog, Hjärup, Professor emeritus i medicinsk historia, Köpenhamns universitet Kirurgskolan i Karlskrona på 1700-talet 10-22
Stefan Persson, Forskarstuderande i historia, Lund Danmark, Skåne, Göinge ... - danskt härväsende i tidigmodern tid
(forts. från ALE 1/2005)
 23-36

NORMALNUMMER    
Ale 2005:1    
Författare Titlar Sidor
Anders Högberg, Antikvarie på Malmö Kulturmiljö och doktorand i arkeologi vid Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia, Lunds Universitet Hanaskog - en nyupptäckt produktionsplats för lövknivar 01-06
Anna Maria Göransson, Fil.dr, konsthistoriker, Falsterbo En bildskärardynasti - Familjen Krembergs verksamhet i Schleswig-Holstein och i Skåne 07-20
Stefan Persson, Forskarstuderande i historia, Lund Danmark, Skåne, Göinge ... - danskt härväsende i tidigmodern tid 21-29

NORMALNUMMER    
Ale 2004:4    
Författare Titlar Sidor
Georg Welin, Ämneslärare, Billinge Dalby kyrkas äldsta historia - Ett diskussionsförsök 01-14
Lars Jönsson, Doktorand i medeltidsarkeologi vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds universitet samt antikvarie på Malmö Kulturmiljö Gladsaxehus - Ett projekt riktat mot både forskning och allmänhet 15-27
Sten Skansjö, Docent, ordförande i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Vittskövle - Medeltida privatborg i Helgeådalen 28-36

NORMALNUMMER    
Ale 2004:3    
Författare Titlar Sidor
Lars Larsson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Från mossens botten 01-07
Mattias Qviström, Agr.dr, Institutionen för Landskapsplanering, Alnarp, SLU Om vägar och den allmänna rörelsen - en studie av Clas Trozelius skrifter från 1760-talet 08-19
Curt Roslund, Docent i astronomi, Göteborg Liten astronomilära för Ales stenar 20-25
Johan Löfgren, Fil.kand., Karlskrona Agrara entreprenörer vid enskifte och laga skifte - Nättraby socken i Blekinge 1807-1869 26-36

NORMALNUMMER    
Ale 2004:2    
Författare Titlar Sidor
Nils Lewan, Docent, Kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet Beskrivningarna till skånska rekognosceringskartan 01-10
Gert Jeppsson, Universitetslektor, Lund Knutsstorp hospital - Otte och Sten Brahes donationer 1571-1614 11-24
Lennart Sundqvist, Växjö Mat och dryck på Knutsstorp hospital år 1614 25-31
Skånelandslitteratur    
Författare Titlar Sidor
Faktamaterial framtaget av Malmö stadsbibliotek. Redigering av Ale-redaktionen. Skånelandslitteratur 2001 - Bibliografi i urval 32-36

NORMALNUMMER    
Ale 2004:1    
Författare Titlar Sidor
Tuve Skånberg, Teol.dr, fil. mag., Skillinge, tuve.skanberg@riksdagen.se Bomärkenas historia och symboliska betydelse 01-08
Märta Strömberg, Prof. emer., Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Ales stenar - en komplicerad anläggning 09-21
Caroline Ranby, Fil.mag., bebyggelsehistoriker, Nyhamnsläge Ett slottskapell på Arilds läge 22-28
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Aktuellt om antikvariskt 1 - Carin Bunte Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsens symposium nr 6 29-31
Aktuellt om antikvariskt 2 - Gert Jeppson Fra Torup til Axelvold 32

NORMALNUMMER    
Ale 2003:4    
Författare Titlar Sidor
Carl Aspegren, Bolagsjurist m.m. och företagshistoriker, Trelleborg AB "Gummikungen" Henry Dunker 01-18
Bertil Grahn, Arkivassistent vid Landsarkivet i Lund Skånsk mejerihistoria - En översikt 19-22
Karl Bergman, Lektor i historia vid Blekinge Tekniska Högskola, kallle.bergman@bth.se Blekinge i det danska riket 23-36

TEMANUMMER - OLUFF PEDERSEN HOLLIE    
Ale 2003:3    
Författare Titlar Sidor
Margareta Granmark, Skanör, Fil. kand., antikvarie Oluff Pedersen i Hollie - En storköpman i 1600-talets Blekinge 03-36

NORMALNUMMER    
Ale 2003:2    
Författare Titlar Sidor
Sten Skansjö, ordförande i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Torkel Eriksson in memoriam 01
Elisabeth Reuterswärd, 1:e arkivarie, Landsarkivet i Lund Landsarkivet i Lund 100 år - dess äldsta handlingar 900 år! 02-05
Ulf Pettersson, Fil.mag., Kristianstad Här skall det bli andra bullar - en studie av facklig verksamhet inom svensk bagerinäring 06-20
Jan Raneke, Fil. dr, heraldiker, Lomma Tosterup - ett heraldiskt tolkningsproblem från tiden kring sekelskiftet 1500 21-32
Skånelandslitteratur    
Författare Titlar Sidor
Faktamaterial framtaget av Malmö stadsbibliotek. Redigering av Ale-redaktionen. Skånelandslitteratur 2000 - Bibliografi i urval 33-36

TEMANUMMER - ENSKIFTET I SKÅNE 200 ÅR    
Ale 2003:1    
Författare Titlar Sidor
Tomas Germundsson & Nils Lewan Docenter, Kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet Enskiftet i Skåne 200 år - Reformen 1803 i geografiskt perspektiv 01-32

REGISTERNUMMER    
Ale 2002:4    
Författare Titlar Sidor
Sammanställare, Marianne Jeppsson REGISTER 1991 - 2000 05-75

NORMALNUMMER    
Ale 2002:3    
Författare Titlar Sidor
Bodil E. B. Persson, Leg.läk, fil.dr, Historiska institutionen, Lunds universitet Fältsjukorna och krigen i Skåne 01-17
Lars Larsson, Arkeologiska institutionen, Lunds universitet Resultat från 2001 och 2002 års utgrävningar i Uppåkra 18-20
Inga-Lill Cedergren, Fil.mag., adjunkt, Simrishamn Ehrnbergs Läderfabrik i Simrishamn - en studie av relationer mellan arbetare och arbetsledning 1918-1975 21-39
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Fredrik Svanberg, grävningsledare Riksantikvarieämbetet och Elisabeth Bengtsson, grävningsledare Regionmuseet Skåne VikingaTider - en vandring genom 300 års historia 40-41
Sten Skansjö, ordförande i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Lantmäteriarkiven och forskningen - Seminarium om det regionala lantmäterimaterialets framtid den 12 september 2002 i Landsarkivet i Lund 42-44

NORMALNUMMER    
Ale 2002:2    
Författare Titlar Sidor
Bo Knarrström & Marie Olsson, Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund I skuggan av Tågerup - en fångststation från jägarstenålder 01-07
Karl-Johan Andersson, Gymnasielärare i samhällskunskap och historia, Lund Brädgårdskonflikten i Halmstad 1931  08-21
Nils Lewan, Svenska vägen 19, 226 39 Lund Ett alltmera gränslöst Skåne  22-27
Skånelandslitteratur    
Författare Titlar Sidor
Faktamaterial framtaget av Malmö stadsbibliotek. Redigering av Ale-redaktionen Skånelandslitteratur 1999 - Bibliografi i urval 28-31

NORMALNUMMER    
Ale 2002:1    
Författare Titlar Sidor
Mattias Qviström, Landskapsarkitekt, doktorand vid Institutionen för Landskapsplanering, Alnarp, SLU, mattias.qvistrom@lpal.slu.se Enskiftets vägar  01-10
Birger I. Ohlsson Hagegatan 21, Bjärnum Bråckband och blekingesill, risbränne och knäppa  11-25
Daniel Melchert, Bankgatan 2, 228 52 Lund Planarbetet bakom rekordårens bostadsbyggande - exemplet Malmö  26-32

NORMALNUMMER    
Ale 2001:4    
Författare Titlar Sidor
Mattias Karlsson Fil.mag. i Medeltidsarkeologi, Kävlinge "Absalons borg" i Sövde - en befäst anläggning från tidig medeltid 01-17
Kajsa Bjurklint, Fil. lic., Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet En fransk riddarborg i Skåne - Om Hjularöds gestaltning och byggherrens roll i utformningen 18-31
Anna Ingemark, Arkitekturhistoriker Fritz Jaenecke & Sten Samuelson - radikalamodernisteri efterkrigstidens Malmö 32-38
Aktuellt om antikvariskt    
Författare Titlar Sidor
Lars Hansen Skånsk flygarkeologi vid Lunds universitetsbibliote 39-40

NORMALNUMMER    
Ale 2001:3    
Författare Titlar Sidor
Cecilia Riving, Fil. kand., Vildandsvägen 24, Lund Konsistorium och kämnärsrätt - en jämförande studie av rättstillämpning inom Lunds universitet och Lunds stad 1838-1842 01-21
Martin Dribe FD, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet Familjer och hushåll i 1800-talets Skåne - exempel från Skånes Demografiska Databas 22-31
Aktuellt om arkivaliskt    
Författare Titlar Sidor
Jan Dahlin, Landsarkivarie Kyrkoböcker på Internet 32

NORMALNUMMER    
Ale 2001:2    
Författare Titlar Sidor
Suzanne Forsberg, Arkivarie vid Landsarkivet i Lund Social verksamhet hos sjukkassor i de skånska landskapen 1880-1920 - Reflektioner utifrån sjukkassearkiven vid Landsarkivet i Lund 01-08
Jan Dahlin, Landsarkivet i Lund I skuggan av baltutlämningen - Internering och utlämning av tyska militära flyktingar i Sverige 1945-1946 09-28
Skånelandslitteratur    
Författare Titlar Sidor
Faktamaterialet framtaget av Malmö stadsbibliotek. Redigering Ale-redaktionen Skånelandslitteratur 1998 - Bibliografi i urval 29-32

NORMALNUMMER    
Ale 2001:1    
Författare Titlar Sidor
Bengt Söderberg, Riksantikvarieämbetet UV Syd, Åkergränden 8, 226 60 Lund Väg 11 - ett pågående arkeologiskt projekt i sydöstra Skåne 01-12
Swantje Wittrock Institutionen för Landskapsplanering, Box 58, 230 53 Alnarp, e-mail: Swantje.Wittrock@lpal.slu.se Den heliga lunden 13-25
Af Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61. 4.th., 2100 København Ø Den tapre skomager og andre skånske soldater i Danmark i 1662 26-36