De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening
Tidskriften ALE - Meddelanden.
HTML-Register anpassat för Internet för Mobiler, Plattor och Datorer.
Denna sida uppdateras löpande.

              

OBS!    Om detta register: Kontakter E-post: ale.html.registerATgmail.com Mobil: +46706445820 .
Built with Cloud System AS-Xpress HTML-Register
© 2018 - Programsupport 300procent AB - Sweden
Idnr. Kategori. Meddelande. Utfärdare. PDF.fil
Meddelande.2021.03.01.01 Introduktion I denna funktion kommer löpande att presentreras nyheter och meddelanden om föreningen. Funktionen har aktiverats på grund av Covid-19 pandemin samt p.g.a. att Ale framöver sannolikt kommer att distribueras på sätt som inte möjliggör "instoppande" av meddelanden i Ale. Anders Persson,
Webb-Master
Meddelande.2021.03.03.01 Rättelse I det tryckta och distribuerade häftet Ale 2020 nr 2-3 (sid. 37-47) finns ett "textbortfall" på sidan 44 mellan den vänstra och högra kolumnen. Mikael Chintio har uppmärksammat oss om detta och "brutit om" artikeln. I bifogade PDF-fil av artikeln ifråga - "Belägringen av Lindholmen under andra hansekriget 1368-1369" av Anders Reisnert f.d. stadsantikvarie i Malmö - finns all text på plats. "Visa" till höger öppnar PDF-filen för den justerade artikeln. Gert Jeppsson,
Redaktör för Ale